Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Elektroniskie pakalpojumi Aglonas novadā

Saturs atjaunots: 20.02.2012.

esfsaukliseskarogssabintfonds_588x149

Lai veicinātu efektīvu un sabiedrības vajadzībām atbilstošu publiskās pārvaldes pakalpojumu sniegšanu elektronisko pakalpojumu jomā un ieviestu e-pakalpojumus Aglonas novadā, kopš 2010.gada septembra Aglonas  novada dome īstenoja projektu „Publisko elektronisko pakalpojumu pieejamības kvalitātes paaugstināšana Aglonas novadā.”

21.gadsimtā internets ir kļuvis par neatņemamu dzīves  sastāvdaļu darba vietā un arī mājās.  Ar interneta starpniecību iedzīvotāji un uzņēmumi dažādus pakalpojumus var saņemt ātrāk un ērtāk bez laika ierobežojumiem.

Projekta realizācijas laikā Aglonas novada pašvaldībā ieviesta lietvedības dokumentu aprites  un elektronisko dokumentu vadības sistēma „Namejs”, kurā iespējams veikt dokumentu saņemšanu, reģistrāciju, izstrādi, arhivēšanu, kā arī darba uzdevumu veidošanu, uzdošanu un izpildes kontroli elektroniskajā vidē. Papildus sistēma tiks izmantota integrācijas vides, dokumentu aprites nodrošināšanai starp organizācijām un iedzīvotājiem, kuri izmantos elektroniskos pakalpojumus.

Veidojot centralizētu piekļuvi dažādu Aglonas novada institūciju sniegtajiem elektroniskajiem pakalpojumiem, mājas lapā www.aglona.lv izveidota sadaļa e-pakalpojumi, kurā tiek piedāvāti vairāk kā divdesmit pirmā un otrā līmeņa pakalpojumi, kas nodrošina e –pakalpojuma saņēmējiem pieejamas publiskā tīmekļa vietnē elektroniskā formā pakalpojuma pieprasīšanai vai saņemšanai nepieciešamās veidlapas. Savukārt, 3. elektronizācijas līmenī būs pieejami pieci pakalpojumi.  Iesniegt iesniegumu pašvaldībā, pieteikties pie amatpersonas, pieteikt bērnu uz pirmsskolas izglītības iestādi un skolu, kā arī veikt iesniegto e-pakalpojumu izpildes statusa apskati  būs iespējams  elektroniski iesniedzot pakalpojuma saņemšanai nepieciešamos datus strukturētā veidā. Elektroniskie pakalpojumi tiks sniegti sadarbībā ar vienoto valsts vietni www.latvija.lv

Lai informētu iedzīvotājus  par elektroniskajām iespējām, ko piedāvā valsts iestādes un pašvaldība, 28. jūlijā Aglonas novada kultūras centrā tika organizēts seminārs. 49 interesenti, kuri jau izmanto internetu, gan tie, kuri vēl tikai plāno lietot internetu, saņēma informāciju par e- pakalpojumu ieviešanu Aglonas novadā, iespējām tos izmantot saziņai ar novada domi, kārtot savai dzīvei vai uzņēmējdarbībai  nepieciešamās darbības ar mājas lapas www.aglona.lv sadaļā e-pakalpojumi un vietnē www.latvija.lv piedāvāto. Par e-pakalpojumiem Latvijā un to lietošanas ieguvumiem klātesošos informēja Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārstāve Evita Slastjunova, par  pašvaldības e-pakalpojumiem stāstīja RIX Technologies speciāliste Linda Rožkalna, bet IT speciālists  Anatolijs Lukjanskis demonstrēja Aglonas novada mājas lapā www.aglona.lv piedāvātās e  - iespējas.

Projekta ietvaros tiek gatavots arī buklets „E – pakalpojumi Aglonas novadā”, kurā ir apkopota informācija par projekta gaitu, gūto pieredzi, elektronizācijas līmeņiem, kā izmantot pakalpojumus utt. Buklets iedzīvotājiem būs pieejams novada domē, pagastu pārvaldēs un bibliotēkās.

Projekts „Publisko elektronisko pakalpojumu pieejamības kvalitātes paaugstināšana Aglonas novadā” (Nr.1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/007/15) ir noslēdzas, taču, lai pilnvērtīgi spētu izveidot iedzīvotājiem vajadzīgus, ērtus un saprotamus e-pakalpojumus, Aglonas novada dome sadarbībā ar novada iestādēm un struktūrvienībām turpinās ieviest un uzlabot e-pakalpojumu pieejamību iezīvotājiem. Jaunu elektronisko pakalpojumu ieviešana, papildināšana būs ilgtermiņa pakāpeniska darbība.