Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Inovatīvi risinājumi praktisko prasmju apguvē un atbalsta pasākumu īstenošana Jaunaglonas arodvidusskolas izglītojamajiem mācību programmā ar pedagoģisko korekciju

Saturs atjaunots: 16.07.2012.

 

Projekta nosaukums: Inovatīvi risinājumi praktisko prasmju apguvē un atbalsta pasākumu īstenošana Jaunaglonas arodvidusskolas izglītojamajiem mācību programmā ar pedagoģisko korekciju

Projekta finansējums 72839 LVL (ESF finansē 100 %)

Projekta īstenošanas termiņš: 23.11.2009.- 23.11.2011.

Projekta mērķis un rezultāti: Nodrošināt mācību atbalstu, veicināt piemērotu un radošu izglītības un prasmju apguvi Jaunaglonas arodvidusskolas korekcijas klases audzēkņiem ar apgrūtinātām spējām uztvert mācību vielu un koncentrēties mācību procesam un Jaunaglonas arodvidusskolas audzēkņiem no maznodrošinātām ģimenēm.

Pagarinātās dienas grupas izveide, skolotāja palīga amata ieviešana skolā, „Radošās darbnīcas izveide”, praktiska IKT un angļu valodas apguve, darba grupas izveide, lai rastu inovatīvus risinājumus darbam ar korekcijas klasēm, kā arī sporta aktivitātes. Projekta laikā tiks izveidotas iestrādes radošam darbam ar korekcijas klases izglītojamajiem, izstrādāta inovatīva darba metodika, skolēni apgūs angļu valodu un IKT, kas veicinās un sekmēs izglītojamo konkurētspēju, pēc skolas beigšanas.