Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Jauno speciālistu darbs novadā

Saturs atjaunots: 20.02.2012.

esf_ieguld_eskarogs_600x109

12.oktobrī apritēja gads kopš Aglonas novada domē strādā jauns speciālists – teritorijas plānotājs, kurš koordinē plānošanas procesu pašvaldībā, apkopo un analizē informāciju, gatavo pārskatus, aktīvi piedalās  Aglonas novada attīstības programmas (2012.-2019. gadam) un teritorijas plānojuma (2012.-2024. gadam) izstrādes procesā.

Jaunais speciālists Aglonas pašvaldībā strādā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/102  „Speciālistu piesaiste administratīvās kapacitātes stiprināšanai Aglonas novadā” īstenošanas ietvaros.

Projekta rezultātā Aglonas novada domē kopumā strādā 2 jauni speciālisti: teritorijas plānotājs un sociālais darbinieks ar ģimenēm un bērniem. Aprīkotas divas darba vietas, tiks veiktas speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanas apmācības (32 stundas), kā arī tiek nodrošināta projekta publicitāte.

Projekta īstenošanas laiks ir 24 mēneši.

Projekta kopējās izmaksas 18500 LVL, kas ir 100% ESF finansējums.