Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos

Saturs atjaunots: 12.07.2012.

 

 

 

Projekta nosaukums –  Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļosNr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001. Eiropas sociālā fonda programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitāte.

Projekta kopējās izmaksas – 32447,- (100% ESF finansējums)

Projekta īstenošanas laiks – 2009. gada novembris  2011. gada decembris.

Projekta mērķis un rezultāts – pedagogu iesaiste  profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas ieviešanā, apgūstot mācības ar mērķi iegūt papildus prasmes vai kvalifikāciju darbam izglītības iestādē. Projektam bija seši darbības posmi, kuros atbalstu saņēma 85 novada skolu pedagogi. 2009.gada atlasē atbalstīti 18 mērķstipendiāti, 2010.g. izvērtējot skolotāju pretendentu  pieteikumus, kā arī izvērstos darba plānus, atbalsts  tika apstiprināts  26 skolotājiem. Pēc  visu sešu posmu pedagogu novērtēšanas komisiju noslēguma protokoliem Aglonas novadā pirmā pakāpe piešķirta četriem, otrā  astoņiem, trešā 50 un ceturtā 4 pedagogiem.