Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Sākotnējās profesionālās izglītības programmu uzlabošana Jaunaglonas arodvidusskolā

Saturs atjaunots: 16.07.2012.

Projekta nosaukums: Sākotnējās profesionālās izglītības programmu uzlabošana Jaunaglonas arodvidusskolā

Projekta finansējums: 205640 LVL

Projekta īstenošanas termiņš: 04.08.2010.-31.07.2012.

Projekta mērķis un rezultāti: Uzlabot, pilnveidot un tuvināt mūsdienu darba tirgus prasībām sākotnējās profesionālās izglītības programmas “Būvdarbi”, “Lauku tūrisma pakalpojumi”, “Autotransports” un “Datorsistēmas”.

1. Mācību materiālu izstrāde un uzlabošana. Profesionālo priekšmetu skolotāji pilnveidojuši esošos mācību materiālus mācību priekšmetos Koku ēku celtniecība, Būvizstrādājumu konstrukcijas un tie sagatavoti elektroniskai lietošanai e-vidē.

2. Konsultācijas izglītojamajiem. No septembra mēneša tiek organizētas papildus konsultācijas audzēkņiem profesionālajos mācību priekšmetos – Namdaru darbi, Automobiļu uzbūve, Rasēšana, Angļu valoda.

3. Kvalifikācijas prakses nodrošināšana ārpus izglītības iestādes. Šīs aktivitātes ietvaros 4.kursa audzēkņiem visās izglītības programmās tika nodrošināta kvalifikācijas prakse pie uzņēmējiem, kuri saņēma atlīdzību no projekta finansējuma par praktikantu apmācību. Savukārt audzēkņiem tika apmaksāti ceļa izdevumi uz prakses vietu vai izdevumi par naktsmītni.

4. Mācību intelektuālo resursu iegāde. Lai uzlabotu un padarītu interesantāku mācību procesu, tika iegādāta jaunākā profesionālā mācību literatūra.

5. Karjeras dienas organizēšana. Šīs aktivitātes ietvaros mēs organizējām mūsu skolas 4. kursu izglītojamajiem Semināru–karjeras dienas „Iepazīšanās ar uzņēmējiem-prakses vadītājiem”

6. Sociālo un komunikācijas prasmju attīstība audzēkņiem. Audzēkņiem tika organizēts seminārs „Sevis prezentācijas prasmes un CV sagatavošana” un „Lietišķā etiķete”.

7. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana mācību procesa uzlabošanai. Šīs aktivitātes ietvaros tiek nomātas 3 interaktīvās tāfeles, 2 multimediju projektori un ekrāni, 2 monitori un 5 portatīvie datori.