Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Uzsākts novada darbinieku kapacitātes projekts

Saturs atjaunots: 20.02.2012.

esfsaukliseskarogssabintfonds_588x149

Aglonas novada dome paziņo, ka ar š.g. 1.septembri tiek uzsākta projekta  Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11. APIA/SIF/041 „Aglonas novada domes kapacitātes stiprināšana projektu īstenošanai” realizācija.

Kopējās izmaksas ir 12981,79 LVL , kas ir 100% Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums. Projekta mērķis ir paaugstināt Aglonas novada darbinieku kapacitāti un panākt aktīvu, kvalitatīvu pašvaldību līdzdalību Eiropas Savienības politisko instrumentu un parējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu, pasākumu īstenošanā.

Projekts tiks īstenots  līdz 2012.gada 30.jūnijam.