Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas ciemā būs energoefektīvs ielu apgaismojums

Saturs atjaunots: 28.05.2015.

Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds” un  Aglonas novada dome 2015. gada maijā noslēdza līgumu par projekta Nr.KPFI-13.3/31  „Ielu apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana Aglonas novada publiskajā teritorijā”  īstenošanu.

KPFI & LVIF logo

Plānotās projekta aktivitātes:

  1. Iepirkuma procedūras veikšana gaismekļu, aizsardzības automātikas, pievadu iegādei, demontāžas un montāžas darbiem.
  2. Līguma slēgšana par apgaismojuma infrastruktūras uzlabošanu Aglonas ciemā.
  3. Montāžas darbi:

3.1.Gaismekļu demontāža Aglonas ciemā 4. maija, Aglonas, Cirīšu, Daugavpils, Ezera, Jaunciema, Rēzeknes, Broka, Kalnu ielās un publiskajās teritorijās pie skolas, estrādes, bērnudārza un autoostas.

3.2.Gaismekļu montāža Aglonas ciemā 4. maija, Aglonas, Cirīšu, Daugavpils, Ezera, Jaunciema, Rēzeknes, Broka, Kalnu ielās un publiskajās teritorijās pie skolas, estrādes un autoostas.

3.3.Apgaismojuma sistēmas testēšana un palaišana.

  1. Projekta publicitātes pasākumi.

Projekta rezultātā tiks veikta 80 gaismu izstarojošo diožu (LED) gaismekļu uzstādīšana, nomainot 25 dzīvsudraba (DRL), 52 nātrija gaismekļus un no jauna uzstādot 3 LED gaismekļus.

Projekta ieguvumi:

1. Kopējais CO2 emisiju samazinājums 21,080 CO2 t gadā.
2. Plānotā energopatēriņa ekonomija no gaismekļu nomaiņas 49900,50  kWh gadā.
3. Uzlabota ielu apgaismojuma kvalitāte.
4. Palielināta satiksmes drošība diennakts tumšajā laikā gan autobraucējiem, gan gājējiem.

Projekta attiecināmās izmaksas – 46652.07 EUR,  32656.44 EUR (70 %) – Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļi un 13995.63 EUR (30 %) – Aglonas novada līdzfinansējums.

Plānotais projekta ieviešanas laiks: 2 mēneši (no 29.03.2015. līdz 29.05.2015.)

Projekts tiek līdzfinansēts Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projektu atklātā konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” ietvaros.