Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšanas projekts noslēdzies

Saturs atjaunots: 20.02.2012.

12.septembrī Aglonas vidusskolas aktu zalē notika projekta „Aglonas vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana”  (KPFI -1/55)  noslēgums. Termoauditors un energoaudits Valdis Zaķis  1.-12.klašu skolēnus un skolotājus informēja, cik svarīgi ir  ēkas pilnveidošanas pasākumi, lai samazinātu enerģijas patēriņu, panāktu enerģijas lietderīgāku izmantošanu, uzlabotu komforta stāvokli telpās.

Mūsdienās vides piesārņošana un klimata izmaiņas ir aktuālas tēmas, kas interesē un satrauc lielu daļu aktīvās sabiedrības. Diemžēl ne visi apzinās, ka katrs  ir tieši atbildīgs par vidi, katram indivīdam ir iespēja mainīt savus paradumus, lai to uzlabotu. Tāpēc ir īpaši svarīgi bērniem jau skolas vecumā mācīt apzināties savu lomu šajā procesā.

No 2009.gada līdz 2011.gadam Agloans vidusskolā tika realizēts KPFI līdzfinansētais projekts, kura mērķis bija veikt energoefektivitates pasakumus, samazinot siltumenerģijas patēriņu un oglekļa dioksīda emisiju, kā arī nodrošinot labus apstākļus mācību procesam. Skola ir ieguvusi jaunu veidolu , tiek taupīts budžets kurināmā iegādei. Kurināmā patēriņš samazināts aptuveni par 50%. Pēc projekta realizācijas vēl piecus gadus notiks vidusskolas ēkas energoauditēšana.