Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas vidusskolas siltināšanas darbi turpināsies

Saturs atjaunots: 20.02.2012.

Aglonas novada domes sēdē, kas notika 2010.gada 28.septembrī,  tika izskatīts SIA „Riveta” iesniegums, kurā tika lūgts pagarināt būvdarbu termiņu līdz 2010.gada 01.decembrim objektā Aglonas vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana, kas atrodas Aglonas vidusskola, Daugavpils iela 6, Aglonā, Aglonas pagasts, Aglonas novads. Termiņa pagarinājums nepieciešams laika apstākļu dēļ, jo nepieciešamos būvdarbus nav iespējams veikt kvalitatīvi, ievērojot tehnoloģijas procesus.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm nolēma noslēgt vienošanos ar SIA „Riveta” par būvdarbu termiņa pagarināšanu līdz 2010.gada 15.novembrim.