Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Kulinārijas pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju (BELLA CUISINE)

Saturs atjaunots: 15.07.2012.

 

 

 

 

Projekta nosaukums: „Kulinārijas pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju (BELLA CUISINE)”. Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros.

Projekta finansējums: 41835 EUR (5 % – pašvaldības finansējums, 5 % – valsts finansējums)

Projekta īstenošanas termiņš:  2012. – 2013. gads (18 mēneši)

Projekta mērķis un rezultāts: Uzlabot kulināro nozari Latgales un Vitebskas reģionos, balstoties uz kulinārā mantojuma koncepciju, paaugstinot ēdināšanas iestāžu darbinieku kapacitāti un veicinot  tradicionālās virtuvies turpmāku attīstību. 30  ēdināšanas nozaru pārstāvji no Latgales, 30  ēdināšanas nozaru pārstāvji no Vitebskas apgabala  un 10  Latgales un Vitebskas reģiona pašvaldības aktīvi iesaistīsies projekta īstenošanā, kulinārā mantojuma popularizēšanā, pārrobežu sadarbībā un pieredzes apmaiņā, rezultātā  paaugstinot arī savu darba potenciālu.

- Dalība seminārā (Polocka), kurā piedalīsies 19  ēdināšanas nozaru pārstāvji no Latgales 30  ēdināšanas nozaru pārstāvji no Vitebskas apgabala, Eiropas tīkla koordinators no Zviedrijas un Lietuvas.

-       Dalība četru dienu pieredzes braucienā uz Zviedriju (reģions Skone), piedalīsies seši pārstāvji no katra projekta partnera (66 dalībnieki). Plānots divu dienu apmācības tīkls kulinārā mantojuma izzināšanā un divas dienas tiks apmeklēti ēdināšanas nozares uzņēmumi  Skåne reģionā.
- Dalība trīs dienu pieredzes braucienā  uz Lietuvu, Aukštaitijas reģionu ((30 pārstāvji no Vitebskas apgabala, 30 pārstāvji no Latgales), apmeklējot ēdināšanas nozarē strādājošus uzņēmumus.

-       Dalība trīs dienu pieredzes braucienā  uz Latviju, Latgales reģionu ((30 pārstāvji no Vitebskas apgabala, apmeklējot ēdināšanas nozarē strādājošus uzņēmumus.

-       Dalība apmācībās:  Ēdienu kulinārais mantojums, receptes un ēdienu noformējums “, “Galda klāšana un klientu apkalpošanas kultūra” “Komunikāciju psiholoģija” (30 pārstāvji no Vitebskas apgabala, 30 pārstāvji no Latgales).

-       Starptautiskā centra ”BELLA CUISINE” izveide Krāslavā (Latvija), centra mērķis  ir veicināt  Latgales un Vitebskas reģionu kulinārā mantojuma tīkla attīstību un nodrošināt informāciju par uzņēmumiem, kas darbojas tīklā, kopīgu pasākumu organizēšanu utt.