Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Projekta ietvaros izdota elektroniska brošūra

Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 projekta LLB – 2 – 255 „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos” („Move for life”) ietvaros izdota elektroniskā brošūra, kas saprotamā veidā iepazīstina ar veselīga dzīves veida pamatprincipiem katra cilvēka dzīvē.

Brošūras:
Sveiks un vesels E-brochure LAT
Sveiks un vesels E-brochure RUS

Informāciju sagatavoja un iesniedza
Ineta Valaine
Aglonas novada dome
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
29188350

http://www.aglona.lv