Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Talka Aglonas kapsētā

Aglonas novada biedrība “Neaizmirstule” pateicas visiem, kas neskatoties uz vēso laiku piedalījās kapu sakopšanas talkā šī gada 21. oktobrī. Talkas mērķis bija sakopt mūsu novadnieces, dzejnieces Rozālijas Tabines (Neaizmirstules), kurai 28. oktobrī tiks atzīmēta 125. dzimšanas diena, kapa vietu un teritoriju tai apkārt, kas netiek regulāri kopta, ir aizaugusi ar krūmiem un nezālēm.
Lielākais darbs bija jāiegulda kapu pieminekļa attīrīšanā no sūnām un ķērpjiem, kā arī apmalīšu atjaunošanā. Tika sakārtots dzīvžogs, sagrābtas nokritušās lapas, izgriezti vecie zari, novāktas nezāles, izkaplēta teritorija, kā arī atvestas un uzbērtas smiltis, melnzeme. Talcinieki strādāja cītīgi un ar pilnu atdevi, gūstot gandarījumu par paveikto. Talkas noslēgumā sapratām, ka esam padarījuši ko ļoti labu un noderīgu, un ka šādas akcijas, kas palīdz sakārtot mūsu dzīves vidi un turēt godā novadnieku piemiņu, ir jārīko regulāri.

Talka notika projekta Nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/003 „Atbalsts Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule” darbībai” ietvaros. Projekts tiek īstenots no 2013. gada augusta līdz 2015. gada decembrim.Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts, kā arī biedrība ”Neaizmirstule”. Fotogalerija.

Informāciju iesniedza: Ineta Valaine, biedrība “Neaizmirstule”

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv