Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AND/2010/10/KPFI „Projekta „Aglonas vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana” papildus aktivitāte – logu iznešana siltinājuma zonā”

Saturs atjaunots: 14.02.2012.

Aglonas novada dome paziņo, ka izsludina pašvaldības iepirkumu – „Projekta Aglonas vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana” papildus aktivitāte – logu iznešana siltinājuma zonā” (identifikācijas numurs AND/2010/10/KPFI.)

Ar atklātā konkursa nolikumu noteikumiem var iepazīties Aglonas novada domes lietvedībā, Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novads, darba dienās no plkst.9.00.-12.00 un 13.00.-16.00. līdz 2010.gada 28.jūnija.

Iesniegšanas datums  -  28.06.2010, Nolikums.

Kontaktpersona – Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja I.Barkeviča.

Nolikumu elektroniskā veidā var saņemt nosūtot uz e-pastu  padome@aglona.lv pieprasījumu.