Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AND/2010/11/ERAF “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Kastuļinas pagasta Priežmalas ciemā”

Saturs atjaunots: 14.02.2012.

Aglonas novada domes Iepirkuma komisija paziņo, ka tiek pagarināts piedāvājumu iesniegšanas  termiņš atklātajam konkursam  „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Kastuļinas pagasta Priežmalas ciemā”, tas ir noteikts uz 2010.gada 30.novembri plkst. 11:00

Identifikācijas numurs – AND/2010/11/ERAF

Ievietošanas datums – 16.09.2010.

Pasūtītājs – Aglonas novada dome

Iepirkuma priekšmets – „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Kastuļinas pagasta Priežmalas ciemā”

Procedūras uzsākšanas datums – 2010.gada 16.septembrī

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2010.gada 18.oktobra plkst.11.00

Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2010.gada 15.decembris

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:

 • juridiskā rakstura jautājumos (Nolikums, prasības pretendentiem, piedāvājumu iesniegšana un izskatīšana):  Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja  Ingūna Barkeviča, tālr. 65324573
 • par specifikācijām un tehniskā rakstura jautājumos: Aglonas novada Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Bekišs,  tālr. 29244613

e-pasts – padome@aglona.lv

Iepirkuma procedūra – Atklātais konkurss (saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums).

Pielikumā:

 1. Atklātā konkursa nolikums
  Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Kastuļinas pagasta Priežmalas ciemā konkursa nolikums
  Nolikuma grozījumi
  Nolikuma grozījumi Nr 2
 2. SIA „EKOLAT” izstrādātais projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Kastuļinas pagasta Priežmalas ciemā ”
  Projekts
 3. Pretendentu Jautājumi un Atbildes
  Jautājumi/Atbildes Nr.1
  Jautājumi/Atbildes Nr.2
  Jautājumi/Atbildes Nr.3
  Jautājumi/Atbildes Nr.4