Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AND/2010/11/ERAF “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Kastuļinas pagasta Priežmalas ciemā”

Aglonas novada domes Iepirkuma komisija paziņo, ka tiek pagarināts piedāvājumu iesniegšanas  termiņš atklātajam konkursam  „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Kastuļinas pagasta Priežmalas ciemā”, tas ir noteikts uz 2010.gada 30.novembri plkst. 11:00

Identifikācijas numurs – AND/2010/11/ERAF

Ievietošanas datums – 16.09.2010.

Pasūtītājs – Aglonas novada dome

Iepirkuma priekšmets – „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Kastuļinas pagasta Priežmalas ciemā”

Procedūras uzsākšanas datums – 2010.gada 16.septembrī

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2010.gada 18.oktobra plkst.11.00

Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2010.gada 15.decembris

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:

 • juridiskā rakstura jautājumos (Nolikums, prasības pretendentiem, piedāvājumu iesniegšana un izskatīšana):  Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja  Ingūna Barkeviča, tālr. 65324573
 • par specifikācijām un tehniskā rakstura jautājumos: Aglonas novada Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Bekišs,  tālr. 29244613

e-pasts – padome@aglona.lv

Iepirkuma procedūra – Atklātais konkurss (saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums).

Pielikumā:

 1. Atklātā konkursa nolikums
  Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Kastuļinas pagasta Priežmalas ciemā konkursa nolikums
  Nolikuma grozījumi
  Nolikuma grozījumi Nr 2
 2. SIA „EKOLAT” izstrādātais projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Kastuļinas pagasta Priežmalas ciemā ”
  Projekts
 3. Pretendentu Jautājumi un Atbildes
  Jautājumi/Atbildes Nr.1
  Jautājumi/Atbildes Nr.2
  Jautājumi/Atbildes Nr.3
  Jautājumi/Atbildes Nr.4