Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AND/2010/13 „Malkas piegāde Aglonas novada domes iestādēm un struktūrvienībām”

Saturs atjaunots: 14.02.2012.

Identifikācijas numurs AND/2010/13

Ievietošanas datums 15.09.2010.

Pasūtītājs Aglonas novada dome

Iepirkuma priekšmets – „ Malkas piegāde Aglonas novada domes iestādēm un struktūrvienībām”

Procedūras uzsākšanas datums – 2010.gada 15.septembrī

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2010.gada 13.oktobra plkst.11.00

Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2010.gada 20.oktobris

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:

  • juridiskā rakstura jautājumos (Nolikums, prasības pretendentiem, piedāvājumu iesniegšana un izskatīšana):  Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja  Ingūna Barkeviča, tālr. 65324573
  • par specifikācijām un tehniskā rakstura jautājumos: Aglonas novada domes Komunālā dienesta vadītājs Viktors Dimpers,  mob.tālr. 26565118

e-pasts – padome@aglona.lv

Iepirkuma procedūra Atklātais konkurss (piedāvājums ar viszemāko cenu).

Malkas Iepirkuma Nolikums

Pielikumā – atklātā konkursa nolikums