Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AND/2010/14/ESF „Publisko elektronisko pakalpojumu pieejamības kvalitātes paaugstināšana Aglonas novadā”

Saturs atjaunots: 14.02.2012.

Identifikācijas numurs - AND/2010/14/ESF

Ievietošanas datums – 13.10.2010.

Pasūtītājs – Aglonas novada dome

Iepirkuma priekšmets – „Publisko elektronisko pakalpojumu pieejamības kvalitātes paaugstināšana Aglonas novadā

Procedūras uzsākšanas datums – 2010.gada 13.oktobrī

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2010.gada 25.oktobra plkst.11.00

Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2010.gada 29.oktobris

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:

  • juridiskā rakstura jautājumos (Nolikums, prasības pretendentiem, piedāvājumu iesniegšana un izskatīšana):  Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja  Ingūna Barkeviča, tālr. 65324573
  • par specifikācijām un tehniskā rakstura jautājumos: Aglonas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas speciāliste Valentīna Ondzule,  tālr. 65324573

e-pasts – padome@aglona.lv

Iepirkuma procedūra – Publiska iepirkuma likuma 8.’ panta kārtībā  (piedāvājums ar viszemāko cenu).

Pielikumā E-pakalpojuma nolikums