Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AND/2010/15 “Malkas piegāde Aglonas novada domes iestādēm un struktūrvienībām”

Saturs atjaunots: 14.02.2012.

Identifikācijas numurs - AND/2010/15

Ievietošanas datums – 19.10.2010.

Pasūtītājs - Aglonas novada dome

Iepirkuma priekšmets - „ Malkas piegāde Aglonas novada domes iestādēm un struktūrvienībām”

Procedūras uzsākšanas datums - 2010.gada 19.oktobrī

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2010.gada 16.novemra plkst.11.00

Plānotais lēmuma pieņemšanas datums - 2010.gada 26.novembris

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:

  • juridiskā rakstura jautājumos (Nolikums, prasības pretendentiem, piedāvājumu iesniegšana un izskatīšana):  Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja  Ingūna Barkeviča, tālr. 65324573
  • par specifikācijām un tehniskā rakstura jautājumos: Aglonas novada domes Komunālā dienesta vadītājs Viktors Dimpers,  mob.tālr. 26565118

e-pasts - padome@aglona.lv

Iepirkuma procedūra – Atklātais konkurss (piedāvājums ar viszemāko cenu).

Pielikumā – atklātā konkursa nolikums