Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AND/2010/19 „ Pārtikas iepirkums Aglonas novada izglītības iestādēm un BSAC ”Somerseta””

Saturs atjaunots: 14.02.2012.

Identifikācijas numurs - AND/2010/19

Ievietošanas datums - 11.11.2010.

Pasūtītājs – Aglonas novada dome

Iepirkuma priekšmets – „ Pārtikas iepirkums Aglonas novada izglītības iestādēm un BSAC ”Somerseta””

Procedūras uzsākšanas datums – 2010.gada 11.novembrī

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2010.gada 9.decembrī plkst.11.00

Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2010.gada 17.decembris

Iepirkuma komisijas pilnvarotā kontaktpersona:

  • Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja  Ingūna Barkeviča, tālr. 65324573

e-pasts – padome@aglona.lv

Iepirkuma procedūra - Atklātais konkurss (piedāvājums ar viszemāko cenu).

Pielikumā:

  1. Atklātā konkursa nolikums
  2. Tehniskā specifikācija (XLS)