Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AND/2010/21/ERAF “Būvdarbu veikšana ERAF līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā I kārtas paplašināšana” ietvaros “

Saturs atjaunots: 14.02.2012.

Ievietošanas datums - 25.11.2010.

Pasūtītājs – Aglonas novada dome

Iepirkuma priekšmets – Būvdarbu veikšana ERAF līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā I kārtas paplašināšana” ietvaros

Procedūras uzsākšanas datums – 2010.gada  25.novembrī

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2010.gada 27.decembrī plkst.11.00

Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2011.gada 10.janvāris

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:

 • juridiskā rakstura jautājumos (Nolikums, prasības pretendentiem, piedāvājumu iesniegšana un izskatīšana):  Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Ingūna Barkeviča, tālr. 65324573
 • tehniskā rakstura jautājumos: Aglonas novada Komunālā dienesta vadītājs Viktors Dimpers,  tālr.26565118

Objekta apskates notiks 2010.gada 6.decembrī plkst. 12.00. un 2010.gada 15.decembrī plkst.11.00.  Pulcēšanās vieta – Aglonas novada dome, Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads.

e-pasts – padome@aglona.lv

Iepirkuma procedūra - Atklātais konkurss (saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums).

Pielikumā:

 1. Atklātā konkursa nolikums
 2. SIA „Drafts Vides tehnoloģijas” izstrādātais projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā I kārtas paplašināšana”
  Projekts DWG formātā (84 MB)
  Projekts PDF formātā (41 MB)
 3. Objekta apsekošana Nr. 1
 4. Objekta apsekošana Nr. 2
 5. Pretendentu Jautājumi un Atbildes Nr.1
 6. Pretendentu Jautājumi un Atbildes Nr.1
  Excel fails ar darba apjomu precizējumiem