Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AND/2010/22/ERAF „Tehniskā būvprojekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta” izstrāde”

Saturs atjaunots: 14.02.2012.

Identifikācijas numurs – AND/2010/22/ERAF

Ievietošanas datums - 09.12.2010.

Pasūtītājs – Aglonas novada dome

Iepirkuma priekšmets - „Tehniskā būvprojekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta” izstrāde”

Procedūras uzsākšanas datums - 2010.gada 9.decembrī

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2010.gada 20.decembra plkst.11.00

Plānotais lēmuma pieņemšanas datums - 2010.gada 22.decembrī

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersona:

  • Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja  Ingūna Barkeviča, tālr. 65324573,
  • e-pasts - padome@aglona.lv

Iepirkuma procedūra – Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā. Publiskās piegādes vai pakalpojuma līgums, kura paredzamā līgumcena ir vienāda ar 3000 latu vai lielāka, bet mazāka par 20 000 latu.

Pielikumā:

  1. Nolikums
  2. Aglonas kanalizācijas sistēma M1:6000 (PDF formātā)
    Aglonas ūdensapgādes sistēma M1:6000 (PDF formātā)