Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AND/2010/23 „Apsardzes sistēmu un ugunsdrošības pakalpojumu saņemšana Aglonas novada iestādēs un struktūrvienībās ”

Saturs atjaunots: 14.02.2012.

Identifikācijas numurs – AND/2010/23

Ievietošanas datums - 10.12.2010.

Pasūtītājs – Aglonas novada dome

Iepirkuma priekšmets -Apsardzes sistēmu un  ugunsdrošības pakalpojumu saņemšana Aglonas novada iestādēs un struktūrvienībās

Procedūras uzsākšanas datums - 2010.gada 10.decembrī

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2010.gada 21.decembra plkst.11.00

Plānotais lēmuma pieņemšanas datums - 2010.gada 22.decembrī

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersona:

  • Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja  Ingūna Barkeviča, tālr. 65324573,

e-pasts - padome@aglona.lv

Iepirkuma procedūra – Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā. Publiskās piegādes vai pakalpojuma līgums, kura paredzamā līgumcena ir vienāda ar 3000 latu vai lielāka, bet mazāka par 20 000 latu.

Pielikumā:

  1. Nolikums