Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AND/2011/10/ELFLA “Saietu namu rekonstrukcija Aglonas novada Kastuļinas pagastā un Šķeltovas pagastā”

Saturs atjaunots: 14.02.2012.

Identifikācijas numurs -  AND/2011/10/ELFLA

Ievietošanas datums 18.05.2011.

Pasūtītājs – Aglonas novada dome

Iepirkuma priekšmets –  Saietu namu rekonstrukcija Aglonas novada Kastuļinas pagastā un Šķeltovas pagastā.

Procedūras uzsākšanas datums – 2011.gada  18.maijā

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2011.gada 27.jūnijā plkst.11.00

Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2011.gada 15.jūlijs

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:

  • juridiskā rakstura jautājumos (Nolikums, prasības pretendentiem, piedāvājumu iesniegšana un izskatīšana): Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Ingūna Barkeviča, tālr. 65324573

e-pasts padome@aglona.lv

Iepirkuma procedūra - atklāts konkurss  (saimnieciski izdevīgākais piedāvājums).

Pielikumā:

  1. Nolikums
  2. Tehniskās specifikācijas – Kastuļinas saietu nams
  3. Tehniskās specifikācijas – rekonstrukcija Šķeltovas saietu nams
  4. Tehniskais projekts -  Kastuļinas saietu nams
  5. Tehniskais projekts -  Šķeltovas saietu nams

Jautājumi un atbildes:

  1. Jautājumi un Atbildes Nr. 1 (31.05.2011)
  2. Jautājumi un Atbildes Nr. 2 (17.06.2011)