Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AND/2011/11/ERAF “Būvdarbu veikšana projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā I kārtas paplašināšana” ietvaros”

Saturs atjaunots: 14.02.2012.

Identifikācijas numurs - AND/2011/11/ERAF

Ievietošanas datums – 17.06.2011.

Pasūtītājs – Aglonas novada dome

Iepirkuma priekšmets – Būvdarbu veikšana projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā I kārtas paplašināšana” ietvaros

Procedūras uzsākšanas datums – 2011.gada 17.jūnijā

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2011.gada 4.jūlijā plkst.11.00

Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2011.gada 11.jūlijs

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:

  • juridiskā rakstura jautājumos (Nolikums, prasības pretendentiem, piedāvājumu iesniegšana un izskatīšana):  Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                   Ingūna Barkeviča, tālr. 65324573
  • par tehniskiem jautājumiem: Aglonas novada Komunalās daļas vadītājs Viktors Dimpers,  tālr. 26565118

e-pasts – padome@aglona.lv

Iepirkuma procedūra - Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā.  (zemākā cena).

Pielikumā:

  1. Nolikums
  2. Darbu apjomi
  3. ŪKT