Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AND/2011/12/ERAF “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta”

Aglonas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka ir veikti grozījumi atklātā konkursa “Ūdenssaimniecības attīstības Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta”, identifikācijas numurs AND/2011/12/ERAF, nolikumā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2011.gada 30.augusts plkst.11.00

Identifikācijas numurs – AND/2011/12/ERAF

Ievietošanas datums - 15.07.2011.

Pasūtītājs – Aglonas novada dome

Iepirkuma priekšmets – “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta.”

Procedūras uzsākšanas datums – 2011.gada  15.jūlijs

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2011.gada 30.augusts plkst.11.00

Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2011.gada 30.augusts

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:

 • Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Ingūna Barkeviča, tālr. 65324573

e-pasts – padome@aglona.lv

Iepirkuma procedūra   - Iepirkuma procedūra – atklāts konkurss  (zemākā cena).

Pielikumā:

 1. Nolikums
 2. SIA “Ekolat” izstrādātais projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta”
  Titullapa
  Paskaidrojuma raksts
 3. Tehniskā specifikācija (tehn-spec.zip 17 MB)
  Darbu apjomi (DA.xls)
 4. Grozījumi nolikumā (pievienots 10.08.2011)