Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AND/2011/12/ERAF “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta”

Saturs atjaunots: 14.02.2012.

Aglonas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka ir veikti grozījumi atklātā konkursa “Ūdenssaimniecības attīstības Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta”, identifikācijas numurs AND/2011/12/ERAF, nolikumā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2011.gada 30.augusts plkst.11.00

Identifikācijas numurs – AND/2011/12/ERAF

Ievietošanas datums - 15.07.2011.

Pasūtītājs – Aglonas novada dome

Iepirkuma priekšmets – “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta.”

Procedūras uzsākšanas datums – 2011.gada  15.jūlijs

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2011.gada 30.augusts plkst.11.00

Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2011.gada 30.augusts

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:

 • Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Ingūna Barkeviča, tālr. 65324573

e-pasts – padome@aglona.lv

Iepirkuma procedūra   - Iepirkuma procedūra – atklāts konkurss  (zemākā cena).

Pielikumā:

 1. Nolikums
 2. SIA “Ekolat” izstrādātais projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta”
  Titullapa
  Paskaidrojuma raksts
 3. Tehniskā specifikācija (tehn-spec.zip 17 MB)
  Darbu apjomi (DA.xls)
 4. Grozījumi nolikumā (pievienots 10.08.2011)