Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AND/2011/13/ELFLA Aglonas novada Jaunaglonas ciema ielu infrastruktūras sakārtošana un būvniecība

Saturs atjaunots: 14.02.2012.

Identifikācijas numurs – AND/2011/13/ELFLA

Ievietošanas datums -19.07.2011.

Pasūtītājs – Aglonas novada dome

Iepirkuma priekšmets –  Aglonas novada Jaunaglonas ciema ielu  infrastruktūras sakārtošana un būvniecība

Procedūras uzsākšanas datums – 2011.gada  19.jūlijs

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2011.gada 17.augusts plkst.11.00

Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2011.gada 30.augusts

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:

  • Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Ingūna Barkeviča, tālr. 65324573

e-pasts – padome@aglona.lv

Iepirkuma procedūra – Iepirkuma procedūra – atklāts konkurss  (zemākā cena).

Pielikumā:

  1. Nolikums
  2. SIA „Projektēšanas birojs Austrumi” izstrādātais projekts „Satiksmes drošības uzlabojumi Aglonas pagasta Jaunaglonas ciemā”
    Paskaidrojuma raksts
    Paskaidrojuma raksts ELT
  3. Tehniskās specifikācijas (tehniskas-spec.zip 25 MB)