Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AND/2011/16/ELFLA “Aglonas novada Kastuļinas pagasta Priežmalas saieta nama vienkāršotā rekonstrukcija”

Saturs atjaunots: 14.02.2012.

Identifikācijas numurs – AND/2011/16/ELFLA

Ievietošanas datums  - 01.08.2011.

Pasūtītājs – Aglonas novada dome

Iepirkuma priekšmets – Aglonas novada Kastuļinas pagasta Priežmalas saieta nama vienkāršotā rekonstrukcija

Procedūras uzsākšanas datums – 2011.gada  1.augustā

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2011.gada 16.augusta plkst.12.00

Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2011.gada 30.augusts

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:

  • juridiskā rakstura jautājumos (Nolikums, prasības pretendentiem, piedāvājumu iesniegšana un izskatīšana):  Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Ingūna Barkeviča, tālr. 65324573

e-pasts – padome@aglona.lv

Iepirkuma procedūra – Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā (zemākā cena).

Pielikumā:

  1. Nolikums
  2. Tehniskās specifikācijas:
    2.1. Būvapjomi
    2.2. Priežmalas saieta nama plāns
  3. Jautājumi un Atbildes Nr. 1 (01.08.2011)