Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AND/2011/17/ESF „Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam izstrāde”

Saturs atjaunots: 14.02.2012.

Identifikācijas numurs – AND/2011/17/ESF

Ievietošanas datums – 28.07.2011.

Pasūtītājs – Aglonas novada dome

Iepirkuma priekšmets – „Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam izstrāde”

Procedūras uzsākšanas datums – 2011.gada  28.jūlijs

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2011.gada 8.augustā plkst.11.00

Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2011.gada 12.augusts

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:

  • juridiskā rakstura jautājumos (Nolikums, prasības pretendentiem, piedāvājumu iesniegšana un izskatīšana): Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Ingūna Barkeviča, tālr. 65324573
  • tehniskā rakstura jautājumos: Aglonas novada domes teritorijas plānotāja Lāsma Strole – Krasovska,  tālr. 65324573

e-pasts – padome@aglona.lv

Iepirkuma procedūra - Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.panta kārtībā (zemākā cena).

Pielikumā:

  1. Nolikums
  2. Jautājumi un Atbildes Nr. 1 (01.08.2011)