Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AND/2011/19/ESF Darbinieku apmācības projekta „Aglonas novada domes kapacitātes stiprināšana projektu īstenošanai” ietvaros

Saturs atjaunots: 14.02.2012.

Aglonas novada domes Iepirkuma komisija paziņo, ka tiek pārtraukts  iepirkums
„Darbinieku apmācības projekta „Aglonas novada domes kapacitātes stiprināšana projektu īstenošanai” ietvaros”
.
Iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2011/19/ESF.
Pamatojums – veicamas būtiskas izmaiņas Nolikumā.

Identifikācijas numurs – AND/2011/19/ESF

Ievietošanas datums - 17.10.2011.

Pasūtītājs - Aglonas novada dome

Iepirkuma priekšmets – Darbinieku apmācības projekta „Aglonas novada domes kapacitātes stiprināšana projektu īstenošanai” ietvaros

Procedūras uzsākšanas datums – 2011.gada  17.oktobris

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2011.gada 28.oktobris,  plkst. 11:00

Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2011.gada 31.oktobris

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:

  • Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Ingūna Barkeviča, tālr. 65324573

e-pasts – padome@aglona.lv

Iepirkuma procedūra   - Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā

Pielikumā:

  1. Nolikums
  2. Jautājumi un Atbildes Nr.1 (18.10.2011)