Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AND/2011/19/ESF Darbinieku apmācības projekta „Aglonas novada domes kapacitātes stiprināšana projektu īstenošanai” ietvaros

Aglonas novada domes Iepirkuma komisija paziņo, ka tiek pārtraukts  iepirkums
„Darbinieku apmācības projekta „Aglonas novada domes kapacitātes stiprināšana projektu īstenošanai” ietvaros”
.
Iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2011/19/ESF.
Pamatojums – veicamas būtiskas izmaiņas Nolikumā.

Identifikācijas numurs – AND/2011/19/ESF

Ievietošanas datums - 17.10.2011.

Pasūtītājs - Aglonas novada dome

Iepirkuma priekšmets – Darbinieku apmācības projekta „Aglonas novada domes kapacitātes stiprināšana projektu īstenošanai” ietvaros

Procedūras uzsākšanas datums – 2011.gada  17.oktobris

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2011.gada 28.oktobris,  plkst. 11:00

Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2011.gada 31.oktobris

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:

  • Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Ingūna Barkeviča, tālr. 65324573

e-pasts – padome@aglona.lv

Iepirkuma procedūra   - Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā

Pielikumā:

  1. Nolikums
  2. Jautājumi un Atbildes Nr.1 (18.10.2011)