Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AND/2011/1/ESF “Aglonas novada Attīstības programmas izstrāde”

Saturs atjaunots: 14.02.2012.

Aglonas novada domes Iepirkuma komisija paziņo, ka tiek pārtraukts  iepirkums “Aglonas novada Attīstības programmas izstrāde”, identifikācijas numurs -  AND/2011/1/ESF. Pamatojums – veicamas būtiskas izmaiņas Nolikumā.

Identifikācijas numurs - AND/2011/1/ESF

Ievietošanas datums – 03.02.2011.

Pasūtītājs – Aglonas novada dome

Iepirkuma priekšmets – Aglonas novada Attīstības programmas izstrāde

Procedūras uzsākšanas datums – 2011.gada  3.februārī

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2011.gada 15.februārī plkst.11.00

Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2011.gada 23.februāris

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:

  • juridiskā rakstura jautājumos (Nolikums, prasības pretendentiem, piedāvājumu iesniegšana un izskatīšana):  Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja
    Ingūna Barkeviča, tālr. 65324573
  • par attīstības programmas dokumentu  izstrādi: Aglonas novada Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ineta Valaine,  tālr.65324573

e-pastspadome@aglona.lv

Iepirkuma procedūra – Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā.  (zemākā cena).

Pielikumā: