Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AND/2011/21 “Malkas iepirkums”

Saturs atjaunots: 14.02.2012.

Identifikācijas numurs -  AND/2011/21

Ievietošanas datums – 03.11.2011.

Pasūtītājs – Aglonas novada dome

Iepirkuma priekšmets – “Malkas iepirkums”.

Procedūras uzsākšanas datums – 2011. gada 3. novembris

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2011. gada 8. decembris, plkst. 11:00

Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2011. gada 15. decembris

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:

  • juridiskos rakstura jautājumos (Nolikums, prasības pretendentiem, piedāvājumu iesniegšana un izskatīšana):  Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētēja  Ingūna Barkeviča, tālr. 65324573
  • par specifikācijām un tehniskā rakstura jautājumos: Aglonas novada domes Komunālā dienesta vadītājs Viktors Dimpers,  mob.tālr. 26565118

e-pasts – padome@aglona.lv

Iepirkuma procedūra - Atklātais konkurss (piedāvājums ar viszemāko cenu).

Pielikumā:

  1. Atklātā konkursa nolikums