Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AND/2011/24 “Aglonas novada ielu un autoceļu attīrīšana no sniega 2011./2012. gada ziemas sezonā”

Saturs atjaunots: 14.02.2012.

Identifikācijas numurs - AND/2011/24

Ievietošanas datums - 07.11.2011.

Pasūtītājs – Aglonas novada dome

Iepirkuma priekšmets - „Aglonas novada ielu un autoceļu attīrīšana no sniega 2011./2012. gada ziemas sezonā”

Procedūras uzsākšanas datums - 2011.gada 7.novembrī

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2011.gada 21.novembra plkst.11.00

Plānotais lēmuma pieņemšanas datums - 2011.gada25.novembrī

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:

  • Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja  Ingūna Barkeviča, tālr. 65324573
  • Par specifikācijām Aivars Kluss, mob.tālr. 26518779

e-pasts - padome@aglona.lv

Iepirkuma procedūra - Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā. Publiskās piegādes vai pakalpojuma līgums, kura paredzamā līgumcena ir vienāda ar 3000 latu vai lielāka, bet mazāka par 20 000 latu.

Pielikumā:

  1. Nolikums