Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AND/2011/25/ERAF “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta”

Saturs atjaunots: 14.02.2012.

Identifikācijas numurs -  AND/2011/25/ERAF

Ievietošanas datums - 08.17.2011.

Pasūtītājs – Aglonas novada dome

Iepirkuma priekšmets –
“Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta”

Procedūras uzsākšanas datums – 2011.gada  08.novembris

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2011.gada 15.decembra plkst.11.00

Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2011.gada 28.decembris

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:

 • Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Ingūna Barkeviča, tālr. 65324573

e-pasts – padome@aglona.lv

Iepirkuma procedūra - Iepirkuma procedūra – atklāts konkurss  (zemākā cena).

Pielikumā:

 1. Nolikums
 2. SIA “Ekolat” izstrādātais projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta”.
  Titullapa
  Paskaidrojuma raksts
 3. Tehniskā specifikācija (tehn-spec.zip 17 MB)
  Darbu apjomi (DA.xls)
 4. Jautājumi un Atbildes Nr. 1 (05.12.2011)