Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AND/2011/28/ELFLA Satiksmes drošības uzlabojumi Aglonas pagasta Jaunaglonas ciemā ELFLA līdzfinansētā projekta „Aglonas novada Jaunaglonas ciema ielu infrastruktūras sakārtošana un būvniecība” ietvaros

Saturs atjaunots: 14.02.2012.

Identifikācijas numurs -  AND/2011/28/ELFLA

Ievietošanas datums - 25.11.2011.

Pasūtītājs – Aglonas novada dome

Iepirkuma priekšmets –  Satiksmes drošības uzlabojumi Aglonas pagasta Jaunaglonas ciemā ELFLA līdzfinansētā projekta „Aglonas novada Jaunaglonas ciema ielu infrastruktūras sakārtošana un būvniecība” ietvaros

Procedūras uzsākšanas datums – 2011.gada  25.novembris

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2011.gada 27.decembris  plkst.11.00

Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2012.gada 10.janvāris

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:

 • Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Ingūna Barkeviča, tālr. 65324573

e-pastspadome@aglona.lv

Iepirkuma procedūra - Iepirkuma procedūra – atklāts konkurss  (zemākā cena).

Pielikumā:

 1. Nolikums.
 2. SIA „Projektēšanas birojs Austrumi” izstrādātais projekts „Satiksmes drošības uzlabojumi Aglonas pagasta Jaunaglonas ciemā”
  Paskaidrojuma raksts
  Paskaidrojuma raksts ELT
 3. Tehniskās specifikācijas (tehniskas-spec.zip 25 MB)
 4. Jautājumi un atbildes Nr. 1 (12.12.2011)
 5. Jautājumi un atbildes Nr. 2 (13.12.2011)
  Rasējums GP-9
 6. Jautājumi un atbildes Nr. 3 (20.12.2011)
  Lokālā tāme Nr.  EP-02-11-08 TL-1 XLS formātā (precizētā)
  Caurtekas rasējuma shēma
 7. Jautājumi un atbildes Nr. 4 (20.12.2011)
  Elektroietaišu ierīkošanas Tehniskie noteikumi (projektēšanas uzdevums)
 8. Jautājumi un atbildes Nr. 5 (21.12.2011)