Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AND/2011/2/ERAF Būvdarbu veikšana ERAF līdzfinansētajam projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā I kārtas paplašināšana”

Saturs atjaunots: 14.02.2012.

Identifikācijas numurs – AND/2011/2/ERAF

Ievietošanas datums -04.02.2011.

Pasūtītājs – Aglonas novada dome

Iepirkuma priekšmets – Būvdarbu veikšana ERAF līdzfinansētajam projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā I kārtas paplašināšana”

Procedūras uzsākšanas datums – 2011.gada  4.februāris

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2011.gada 18.februārī plkst.11.00

Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2011.gada 25.februāris

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:

 • juridiskā rakstura jautājumos (Nolikums, prasības pretendentiem, piedāvājumu iesniegšana un izskatīšana):  Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja
  Ingūna Barkeviča, tālr. 65324573
 • tehniskā rakstura jautājumos: Aglonas novada Komunālā dienesta vadītājs Viktors Dimpers,  tālr.26565118

e-pastspadome@aglona.lv

Iepirkuma procedūra – Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma
8. panta kārtībā (saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums).

Pielikumā:

 1. Nolikums
 2. SIA „Drafts Vides tehnoloģijas” izstrādātais projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā I kārtas paplašināšana”
  Projekts DWG formātā (84 MB)
  Projekts PDF formātā (41 MB)
 3. Tehniskās specifikācijas
 4. Jautājumi un Atbildes Nr.1 (08.02.2011)
 5. Jautājumi un Atbildes Nr.2 (09.02.2011)
 6. Jautājumi un Atbildes Nr.3 (11.02.2011)