Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AND/2011/31/ERAF Objekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta” autoruzraudzība

Saturs atjaunots: 14.02.2012.

Identifikācijas numurs - AND/2011/31/ERAF

Ievietošanas datums - 13.12.2011.

Pasūtītājs – Aglonas novada dome

Iepirkuma priekšmets – Objekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta” autoruzraudzība

Procedūras uzsākšanas datums – 2011.gada  13.decembrī

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2011.gada 27.decembrī plkst.12.00

Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2012.gada 6.janvāris

Iepirkuma komisijas pilnvarotā kontaktpersona:

  •  Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja  Ingūna Barkeviča, tālr. 65324573

e-pasts – padome@aglona.lv

Iepirkuma procedūra – Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8`.panta kārtībā (zemākā cena).

Pielikumā:

  1. Nolikums