Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AND/2011/32 „Apsardzes sistēmu un ugunsdrošības pakalpojumu saņemšana Aglonas novada iestādēs un struktūrvienībās ”

Saturs atjaunots: 14.02.2012.

Identifikācijas numurs – AND/2011/32

Ievietošanas datums - 13.12.2011.

Pasūtītājs – Aglonas novada dome

Iepirkuma priekšmets - „Apsardzes sistēmu un  ugunsdrošības pakalpojumu saņemšana Aglonas novada iestādēs un struktūrvienībās ”

Procedūras uzsākšanas datums - 2011.gada 13.decembrī

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2011.gada 27.decembra plkst.12.30

Plānotais lēmuma pieņemšanas datums - 2012.gada 4.janvāris

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersona:

  • Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja  Ingūna Barkeviča, tālr. 65324573

e-pasts - padome@aglona.lv

Iepirkuma procedūra – Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā. Publiskās piegādes vai pakalpojuma līgums, kura paredzamā līgumcena ir vienāda ar 3000 latu vai lielāka, bet mazāka par 20 000 latu.

Pielikumā:

  1. Nolikums
  2. Jautājumi un Atbildes Nr. 1