Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AND/2011/3/ESF “Aglonas novada Attīstības programmas 2012.-2019.gadam izstrāde”

Saturs atjaunots: 14.02.2012.

Identifikācijas numurs – AND/2011/3/ESF

Ievietošanas datums -21.02.2011.

Pasūtītājs – Aglonas novada dome

Iepirkuma priekšmets – Aglonas novada Attīstības programmas 2012.-2019.gadam izstrāde

Procedūras uzsākšanas datums – 2011.gada  21.februārī

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2011.gada 7.marta plkst.11.00

Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2011.gada 11.marts

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:

  • juridiskā rakstura jautājumos (Nolikums, prasības pretendentiem, piedāvājumu iesniegšana un izskatīšana):  Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Ingūna Barkeviča, tālr. 65324573
  • par attīstības programmas dokumentu  izstrādi: Aglonas novada Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ineta Valaine, tālr.65324573

e-pasts – padome@aglona.lv

Iepirkuma procedūra - Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā.  (zemākā cena).

Pielikumā:

  1. Nolikums
  2. Jautājumi un Atbildes Nr. 1 (23.02.2011)
  3. Jautājumi un Atbildes Nr. 2 (25.02.2011)
  4. Jautājumi un Atbildes Nr. 3 (01.03.2011)