Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AND/2011/4 “Aglonas novada autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2011 .gada vasaras sezonā”

Saturs atjaunots: 14.02.2012.

Identifikācijas numurs - AND/2011/4

Ievietošanas datums -10.03.2011.

Pasūtītājs – Aglonas novada dome

Iepirkuma priekšmets – ”Aglonas novada domes autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2011.gada vasaras sezonā”

Procedūras uzsākšanas datums – 2011.gada  10.martā

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2011.gada  24.martā plkst.11.00

Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2011.gada 30.marts

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:

  • juridiskā rakstura jautājumos (Nolikums, prasības pretendentiem, piedāvājumu iesniegšana un izskatīšana): Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Ingūna Barkeviča, tālr. 65324573
  • tehniskā rakstura jautājumos: Aglonas novada domes speciālists Aivars Kluss,  tālr. 26518779

e-pasts – padome@aglona.lv

Iepirkuma procedūra – Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8`.panta kārtībā (zemakā cena).

Pielikumā:

  1. Nolikums