Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AND/2011/5/ELFLA “Tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzības veikšana Aglonas novada pašvaldības ielu un ceļu rekonstrukcijā”

Saturs atjaunots: 14.02.2012.

Identifikācijas numurs – AND/2011/5/ELFLA

Ievietošanas datums – 30.03.2011

Pasūtītājs – Aglonas novada dome

Iepirkuma priekšmets – Tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzības veikšana Aglonas novada pašvaldības ielu un ceļu rekonstrukcijā

Procedūras uzsākšanas datums – 2011. gada 30. martā

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2011. gada 12. aprīļa plkst. 11.00

Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2011. gada 18. aprīlis

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:

  • juridiskā rakstura jautājumos (Nolikums, prasības pretendentiem, piedāvājumu iesniegšana un izskatīšana): Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Ingūna Barkeviča, tālr. 65324573
  • jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Aivars Kluss, mob. 26518779, e-pasts aivars.kluss@aglona.lv

e-pasts – padome@aglona.lv

Iepirkuma procedūra – Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā.  (zemākā cena).

Pielikumā:

  1. Nolikums