Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AND/2011/7/ESF “Alternatīvo sociālo pakalpojumu nodrošināšana Aglonas novadā”

Saturs atjaunots: 14.02.2012.

Identifikācijas numurs – AND/2011/7/ESF

Ievietošanas datums – 28.03.2011.

Pasūtītājs – Aglonas novada dome

Iepirkuma priekšmets – Alternatīvo sociālo pakalpojumu nodrošināšana Aglonas novadā

Procedūras uzsākšanas datums – 2011.gada 28.martā

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2011.gada 8.aprīļa plkst.11.00

Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2011.gada 15.aprīliss

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:

  • juridiskā rakstura jautājumos (Nolikums, prasības pretendentiem, piedāvājumu iesniegšana un izskatīšana): Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Ingūna Barkeviča, tālr. 65324573
  • par attīstības programmas dokumentu  izstrādi: Aglonas novada Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ineta Valaine,  tālr.65324573

e-pasts – padome@aglona.lv

Iepirkuma procedūra – Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā.  (Zemākā cena).

Pielikumā:

  1. Nolikums
  2. Jautājumi un atbildes Nr. 1 (31.03.2011)