Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AND/2011/8/ESF “Alternatīvā sociālā pakalpojuma mājas aprūpe pilnveidošana”

Saturs atjaunots: 14.02.2012.

Identifikācijas numurs – AND/2011/8/ESF

Ievietošanas datums – 05.04.2011

Pasūtītājs – Aglonas novada dome

Iepirkuma priekšmets – Alternatīvā sociālā pakalpojuma mājas aprūpe pilnveidošana

Procedūras uzsākšanas datums – 2011. gada  5. aprīlī

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2011. gada 18. aprīļa plkst. 11:00

Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2011. gada 21. aprīlis

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:

  • juridiskā rakstura jautājumos (Nolikums, prasības pretendentiem, piedāvājumu iesniegšana un izskatīšana):  Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Ingūna Barkeviča, tālr. 65324573
  • par sociālajiem jautājumiem: Aglonas novada domes Sociālā dienesta vadītāja Velta Pašķeviča, tālr. 65324570

e-pasts – padome@aglona.lv

Iepirkuma procedūra – Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā. (zemākā cena).

Pielikumā:

  1. Nolikums