Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AND/2012/1 „Pārtikas iepirkums Aglonas novada izglītības iestādēm un BSAC “Somerseta” 2012.gadam”

Saturs atjaunots: 14.02.2012.

Identifikācijas numurs – AND/2012/1

Ievietošanas datums   16.01.2012.

Pasūtītājs – Aglonas novada dome

Iepirkuma priekšmets – „Pārtikas iepirkums Aglonas novada izglītības iestādēm un BSAC “Somerseta” 2012.gadam”

Procedūras uzsākšanas datums – 2012.gada 16.janvāris

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2012.gada 14.februāris, plkst.11.00

Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2012.gada 17.februaris

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:

  • Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētēja Ingūna Barkeviča, tālr. 65324573

e-pasts – padome@aglona.lv

Iepirkuma procedūra - Atklātais konkurss (piedāvājums ar viszemāko cenu).

Pielikumā:

  1. Nolikums