Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AND/2012/10/ELFLA Aglonas novada domes p/i „Sociālā aprūpes centra „Aglona” palīgtelpas vienkāršotā rekonstrukcija radošo darbnīcu izveidošanai

Identifikācijas numurs – AND/2012/10/ELFLA

Ievietošanas datums – 09.05.2012.

Pasūtītājs – Aglonas novada dome

Iepirkuma priekšmets – Aglonas novada domes p/i „Sociālā aprūpes centra „Aglona” palīgtelpas vienkāršotā rekonstrukcija radošo darbnīcu izveidošanai

Procedūras uzsākšanas datums – 2012. gada 9. maijā

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2012. gada 21. maijs  plkst. 14:00

Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2012. gada 31. maijs

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:

  • Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Ingūna Barkeviča, tālr.: 653 24573

e-pastspadome@aglona.lv

Iepirkuma procedūra – Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā (zemākā cena).

Pielikumā:

  1. Nolikums
  2. Tehniskās specifikācijas
  3. Telpu plāni