Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AND/2012/14 Pārtikas iepirkums Aglonas novada izglītības iestādēm un BSAC “Somerseta”

Saturs atjaunots: 22.12.2012.

Identifikācijas numurs – AND/2012/14

Ievietošanas datums – 06.11.2012.

Pasūtītājs – Aglonas novada dome

Iepirkuma priekšmets – „Pārtikas iepirkums Aglonas novada izglītības iestādēm un BSAC “Somerseta” ”

Procedūras uzsākšanas datums – 2012.gada 6.novembrī

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2012.gada 21.novembrī, plkst.14.00

Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2012.gada 30.novembris

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:

  • Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētēja Ingūna Barkeviča, tālr. 65324573

e-pasts – padome@aglona.lv

Iepirkuma procedūra – PIL 8.1 panta kārtībā (piedāvājums ar viszemāko cenu).

Pielikumā:

  1. Nolikums
  2. Tehniskās specifikācijas
  3. Jautājumi un atbildes Nr. 1 (08.11.2012)
  4. Lēmums