Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AND/2012/2/ERAF Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta

Saturs atjaunots: 20.02.2012.

Identifikācijas numurs  AND/2012/2/ERAF

Ievietošanas datums – 15.02.2012.

Pasūtītājs Aglonas novada dome

Iepirkuma priekšmets – Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta

Procedūras uzsākšanas datums – 2012.gada  15.februāris

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2012.gada 15.marta plkst. 11:00

Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2012.gada 1.aprīlis

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:

  • Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Ingūna Barkeviča, tālr. 65324573

e-pasts – padome@aglona.lv

Iepirkuma procedūra - atklāts konkurss (zemākā cena).

Pielikumā:

  1. Nolikums
  2. SIA “Ekolat” izstrādātais projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta”
    Titullapa
    Paskaidrojuma raksts
  3. Tehniskā specifikācija (tehn-spec.zip 17 MB)
  4. Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem (XLS formātā)
  5. Darba apjomu saraksts (XLS formātā)