Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AND/2012/3/ELFLA Ielu un tiltu rekonstrukcija Aglonas novadā

Saturs atjaunots: 21.03.2012.

Identifikācijas numurs – AND/2012/3/ELFLA

Ievietošanas datums – 27.02.2012.

Pasūtītājs – Aglonas novada dome

Iepirkuma priekšmets –  Ielu un tiltu rekonstrukcija Aglonas novadā

Procedūras uzsākšanas datums – 2012.gada  27.februāris

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2012.gada 26.marta plkst.14.00

Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2012.gada 3.aprīlis

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:

 • Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Ingūna Barkeviča, tālr. 65324573
 • Par tehniskajām specifikācijām iepirkumu komisijas  loceklis Aivars Kluss, mob.t. 29444926

e-pasts – padome@aglona.lv

Iepirkuma procedūra - atklāts konkurss (zemākā cena).

Pielikumā:

Nolikums

Jautājumi un Atbildes Nr. 1 (14.03.2012)

Jautājumi un Atbildes Nr. 2 (15.03.2012)

Jautājumi un Atbildes Nr. 3 (19.03.2012)

Jautājumi un Atbildes Nr. 4 (20.03.2012)

Jautājumi un Atbildes Nr. 5 (20.03.2012)

 1. iepirkuma daļai „Šķeltovas ciema gājēju ietves un apgaismojuma rekonstrukcija”;
 2. iepirkuma daļa: „Šķeltovas ciema ielu rekonstrukcija”;
  SIA „SKA projekti” izstrādātais tehniskais projekts – „Šķeltovas ciema ielu, gājēju ietves un apgaismojuma rekonstrukcija” (ZIP arhīvs 11 MB)
  SIA „SKA projekti” izstrādātais tehniskais projekts – „Šķeltovas ciema ielu, gājēju ietves un apgaismojuma rekonstrukcija” (ZIP arhīvs 1,5 MB)
  1. iepirkuma daļai „Šķeltovas ciema gājēju ietves un apgaismojuma rekonstrukcija” ir attiecināmas no būvniecības tāmes Tāme Nr .1 un tāme Nr. 5;
  2. iepirkuma daļa „Šķeltovas ciema ielu rekonstrukcija” ir attiecinamas būvniecības koptāmes Nr. 2. Nr. 3. un Nr. 4. Tāmes.
 3. iepirkuma daļa: „Priežmalas ciema Liepājas ielas rekonstrukcija”;
  SIA „SKA projekti” izstrādātais tehniskais projekts – „Priežmalas ciema Liepājas ielas rekonstrukcija” (ZIP arhīvs 8 MB)
 4. iepirkuma daļa: „Aglonas ciema Alejas ielas rekonstrukcija”;
  SIA „Elektroserviss Preiļi” izstrādātais tehniskais projekts – „Satiskmes drošības uzlabojumi Alejas ielā Aglonā” (ZIP arhīvs 24 MB)
 5. iepirkuma daļa: „Tilta Grāveru pagastā (Sakova-Akmeņeica) pār Dubnas upi rekonstrukcija”;
  A/S „Ceļuprojekts” izstrādātais tehniskais projekts – „Rekonstrukcijas būvprojekts tiltam pār Dubnu pašvaldības ceļā G-33 Sakova –Akmeneica 0,208 kilometrā” (ZIP arhīvs 38 MB)