Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AND/2012/4 Elektroenerģijas iegāde Aglonas novada pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu vajadzībām

Identifikācijas numurs – AND/2012/4

Ievietošanas datums – 02.03.2012.

Pasūtītājs – Aglonas novada dome

Iepirkuma priekšmets – Elektroenerģijas iegāde Aglonas novada pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu vajadzībām

Procedūras uzsākšanas datums – 2012.gada  2.martā

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2012.gada 2.aprīlis, plkst.14.00

Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2012.gada 10.aprīlis

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:

  • Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Ingūna Barkeviča, tālr. 65324573

e-pasts – padome@aglona.lv

Iepirkuma procedūra – Iepirkuma procedūra – atklāts konkurss

Pielikumā:

  1. Nolikums