Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AND/2012/5 Aglonas novada domes autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2012.gada vasaras sezonā

Identifikācijas numurs  AND/2012/5

Ievietošanas datums 01.03.2012.

Pasūtītājs – Aglonas novada dome

Iepirkuma priekšmets – Aglonas novada domes autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2012.gada vasaras sezonā

Procedūras uzsākšanas datums – 2012. gada 1 .martā

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2011. gada 15. martā plkst. 11:30

Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2011. gada 22. marts

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:

  • juridiskā rakstura jautājumos (Nolikums, prasības pretendentiem, piedāvājumu iesniegšana un izskatīšana):  Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Ingūna Barkeviča, tālr. 65324573
  • tehniskā rakstura jautājumos: Aglonas novada domes speciālists Aivars Kluss,  tālr. 26518779

e-pasts – padome@aglona.lv

Iepirkuma procedūra  Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.panta kārtībā (zemakā cena).

Pielikumā:

  1. Nolikums