Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AND/2012/6 Obligātās veselības pārbaudes pakalpojumu sniegšana Aglonas novada domes struktūrvienībām un tās pakļautībā esošajām iestādēm

Saturs atjaunots: 10.04.2012.

Identifikācijas numurs – AND/2012/6

Ievietošanas datums – 03.04.2012.

Pasūtītājs – Aglonas novada dome

Iepirkuma priekšmets – Obligātās veselības pārbaudes pakalpojumu sniegšana Aglonas novada domes struktūrvienībām un tās pakļautībā esošajām iestādēm

Procedūras uzsākšanas datums – 2012.gada  3.aprīlī

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2012.gada  26.aprīlis plkst.14.00

Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2012.gada 26.aprīlis

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:

  • juridiskā rakstura jautājumos (Nolikums, prasības pretendentiem, piedāvājumu iesniegšana un izskatīšana):  Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Ingūna Barkeviča, tālr. 65324573
  • par tehniskajām specifikācijām: Aglonas novada domes darba aizsardzības speciālistam Gunāram Lukaševičam, tālr./fakss 65324573, mob.t. 26457257, e-pasts: padome@aglona.lv. e-pasts – padome@aglona.lv

Iepirkuma procedūra – Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.panta kārtībā (zemakā cena).

Pielikumā:

  1. Nolikums
  2. Jautājumi un atbildes Nr. 1 (10.04.2012)
  3. Jautājumi un atbildes Nr. 2 (10.04.2012)