Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AND/2012/7/ELFLA Satiksmes drošības uzlabojumi Aglonas pagasta Jaunaglonas ciemā ELFLA līdzfinansētā projekta “Aglonas novada Jaunaglonas ciema ielu infrastruktūras sakārtošana un būvniecība” ietvaros

Identifikācijas numurs – AND/2012/7/ELFLA

Ievietošanas datums – 18.04.2012.

Pasūtītājs – Aglonas novada dome

Iepirkuma priekšmets – Satiksmes drošības uzlabojumi Aglonas pagasta Jaunaglonas ciemā ELFLA līdzfinansētā projekta “Aglonas novada Jaunaglonas ciema ielu infrastruktūras sakārtošana un būvniecība” ietvaros

Procedūras uzsākšanas datums – 2012.gada  18.aprīlis

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2012.gada 16.maijs  plkst.14.00

Plānotais lēmuma pieņemšanas datums – 2012.gada 31.maijs

Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:

 • Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Ingūna Barkeviča, tālr. 65324573
 • Par tehniskajām specifikācijām iepirkumu komisijas  loceklis Aivars Kluss, mob.t. 29444926

e-pasts – padome@aglona.lv

Iepirkuma procedūra – Iepirkuma procedūra – atklāts konkurss (zemākā cena).

Pielikumā:

 1. Nolikums
 2. SIA „Projektēšanas birojs Austrumi” izstrādātais projekts „Satiksmes drošības uzlabojumi Aglonas pagasta Jaunaglonas ciemā”
  Paskaidrojuma raksts
  Paskaidrojuma raksts ELT
  Tehniskās specifikācijas (tehniskas-spec.zip 25 MB)
 3. Rasējums GP-9
 4. Caurtekas rasējuma shēma
 5. Elektroietaišu ierīkošanas Tehniskie noteikumi (projektēšanas uzdevums)
 6. Lokālā tāme